یاد محرم
توسط : mandegary

آن روز كه طوفان بلا می پیچید

شیون به فضای كربلا می پیچید

هفتاد و دو نعش تازه در میدان بود

كاتش به حریم "هل اتی " می پیچید

چهارشنبه 19/10/1386 - 14:21
پسندیدم 0
UserName
x