فقط وقتی می بینی که تاریک باشه ..
توسط : paiesan
ستاره ها تنها زمانی می توانی ببینی که به اندازه کافی تاریک باشد.         
چهارشنبه 19/10/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName
x