دکتر علی شریعتی
توسط : mahsa_abi

اگر نمی توانی بالا روی سیب باش

 تا افتادنت اندیشه را بالا برد!!!

                                        دکتر علی شریعتی

يکشنبه 16/10/1386 - 17:44
پسندیدم 0
UserName