به جان جویم............
توسط : mahsa_abi

به جان جویم که جویای تو باشم

      خسی و موج دریای تو باشم

             تمام ارزوهای منی کاش

                     یکی از ارزوهای تو باشم...

ارزومند ارزوهایتان

يکشنبه 16/10/1386 - 17:40
پسندیدم 0
UserName