حیدر کرار
توسط : HAb436
رسول خدا(ص)فرمود:

 

اگر تمام خلق بر دوستی علی(ع) جمع می شدند خداوند دوزخ را نمی آفرید.

آری جهنم برای دشمنان علی(ع) است.

می پرسید پس دوستان امیرالمومنین(ع) که با گناه از دنیا رفته اند چه؟

پاسخش روشن است دوستان امیر المومنین(ع) با توبه می میرند و خود حب

حضرت علی(ع)موجب با توبه رفتن از این عالم است وبر فرض اینکه آلوده ازدنیا بروند در برزخ پاک می شوند.

روایت مشهور نبوی را شنیده ایدکه دوستی علی(ع) حسنه ای است که باآنهیچ گناهی ضرر نمی زندو دشمنی علی(ع) گناهی است که هیچ حسنه ایبا آن سودمند نمی باشد.

دوستی امیر المومنین(ع)موجب پاکی از گناهان می شود ود ریک کلام باعث عاقبت به خیری و توبه می شود واگر  توفیق توبه هم پیش نیامددر برزخ ویا حتی در قیامت سرانجام دست  مشگل گشای حیدرکرار(ع) دست او را می گیرد .

محقق قمی می فرماید: خلود در جهنم یعنی همیشه در آتش ماندن برای غیردوستان علی(ع) است .

واین همه برای عظمت امیرالمومنین وقرب او در نزد خداوند یکتاست انشاالله که بفهمیم ودرک کنیم که به عشق مولایمان ومحبتی که به او داریم سراغ گناه نرویم

شنبه 15/10/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName