وظایف دینی دانش آموز بسیجی
توسط : HAb436
وظایف دینی دانش آموز بسیجی

دانش آموزان بسیجی با توجه به موقعیت و شخصیتی كه دارند وظایفی به عهده دارند كه باید در انجام آنها تلاش كنند تا هویت بسیجی شان صیانت شود. مهمترین وظایف دینی دانش آموزان بسیجی عبارتست از :

1- كسب معرفت
دانش آموز بسیجی باید از دین و ارزش های اسلامی و هدفی كه دنبال می كند آگاهی لازم را داشته باشد تا بتواند با موفقیت زندگی كند و به اهداف خود جامة عمل بپوشاند ، بنابراین آشنایی با دین ، انسان ، اجتماع ، سیاست و اطلاعات روز برای او یك ضرورت است.

2- خودسازی
خودسازی عبارت از تهذیب نفس است و تهذیب نفس عبارت از پاكیزگی نفس از زشتی ها و پلیدی هاست.
دانش آموز بسیجی باید نفس خود را از صفات زشتی چون حسد ، غیبت ، بدگویی ، دروغ ، ریا ، نگاه ها و سخنان آلوده ، شنیدنی های حرام و وابستگی به هر یك از جلوه های دنیا پاك نماید و تا این تصفیه صورت نپذیرد بسیجی به معنای واقعی آن نخواهد شد.

3- انجام واجبات و ترك محرمات
دانش آموز بسیجی باید با شناسایی واجبات دینی و ارتباط كامل با رسالة عملیه و ترك محرمات تقیّد خود را به مسائل اسلامی عملی سازد.
او كسی است كه نه تنها واجبات را انجام می دهد بلكه خوب انجام می دهد و با توجه ویژه به احكام الهی عمل می كند و مستحبات را تا سر حد امكان مورد عمل قرار می دهد و از گناه پرهیز دارد و در حد توان از مكروهات دوری می كند.

4- رعایت اخلاق اسلامی
رعایت مسائل اخلاقی از ارزش های پذیرفته شدة همه انسان هاست كه هدف بعثت پیامبر اكرم (ص) را تشكیل می دهد.
دانش آموز بسیجی در جامعه از اعتبار خاصی برخوردار است و انتظار عمومی این است كه از او خطایی سر نزند. اما اگر خطایی از او صادر شد نه تنها اعتبار خود را مخدوش كرده است كه موجبات وهن و تضعیف هر بسیجی را در ذهن مردم پدید آورده است. پس لازم است دانش آموز بسیجی همواره پاسدار اخلاق خویش باشد تا نام پر آوازة بسیجی همواره درخشان بماند.

5- رعایت ظاهر اسلامی
بسیجی شخصیتی اندیشمند و ارزشی است كه از قید اسارت لباس و خودنمایی آزاد است و از هر گونه تقلید و سبك سری در قیافه و شكل سرو صورت خود گریزان می باشد لذا دانش آموز بسیجی از هر لباس تنگ ، بدن نما ، جلف ، رنگارنگ و دارای عكس ، علامت و مدل های زننده پرهیز می كند چرا كه شأن خود را بالاتر از آن می بیند كه به بازی با لباس فریفته شود.

6- تولّی و تبرّی
منظور از تولّی محبت به ارزش ها و صاحبان ارزش های اسلامی است و مراد از تبرّی تنفّر از گناه و گنهكاران است. موضع گیری قلبی بخشی مهم از دینداری انسان را تشكیل می دهد و حب و بغض در راه خدا از مهمترین مسائل اصولی اسلام می باشد.
یكی از گناهان ، رضایت به انجام گناه و ترك واجب است و یكی از واجبات دینی نفرت از گناه و ترك گناه است كه هر دانش آموز بسیجی باید در هر حال از چنین رضایتی به دور بوده و چنین نفرتی را در دل داشته باشد.

7- ارتباط با مسجد
دانش آموز بسیجی كه با مسجد ارتباط دارد از روحیه خاصی برخوردار است و از نشاط مذهبی بیشتری بهره مند.
او مسجد را سنگر و خانه دوم خود می داند. مسجد پایگاه علم و شور و حركت است كه بسیجی را از گزند تهاجم فرهنگی بیگانه حفظ می نماید .

8- استقامت و وفاداری به ارزش های دینی
دانش آموز بسیجی باید حفظ ارزش های دینی را در اولویت قرار دهد و تا آخرین لحظه حیات خود به احكام الهی اسلام وفادار بماند. مشكلات زندگی در عزم او خللی وارد نكند و افت و خیزهای مختلف دنیا او را به سستی نكشاند.

9- حضور در میدان های مختلف
دانش آموز بسیجی باید در تمام میدان های فرهنگی ، اجتماعی ، اخلاقی ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی حضور فعال داشته باشد. اگر بسیجیان صحنه ها را پر كنند جامعه به یك غنای اسلامی قابل توجهی نایل می شود.

10- دشمن شناسی
اگر بسیجی دوستان را بشناسد اما دشمنان را نشناسد ضربه مهلكی خواهد خورد كه جبران ناپذیر خواهد بود. شناخت دشمنان قسم خورده ای چون آمریكا ، اسرائیل ، منافقین و امثال آن كار دشواری نیست ، مهم شناخت دشمنان نقاب دار است.
لذا دانش آموز بسیجی باید دشمنان نقاب دار اسلام و انقلاب را در ابعاد مختلف فرهنگی ، سیاسی ، اخلاقی و اعتقادی بشناسد تا بتواند با ساز و كار لازم در برابر آنها موضع گیری قاطع كرده و از كیان اسلام و انقلاب دفاع نماید.

11- آزادی خواهی
آزادی خواهی از ویژگی های یك دانش آموز بسیجی است. بسیجی شخصیتی آزاد ، آزاد اندیش و آزادی خواه است. در پرتو آزادی است كه او می تواند دین حق را انتخاب كند و ارزش های اسلامی را معیار زندگی فردی ، اجتماعی و سیاسی خود قرار دهد.

12- پاسداری از ارزش های اسلامی
ارزش های اسلامی حاصل تلاش ها ، مجاهدت و خون های سرخ بسیجیان است. این ارزش ها ارزان به دست نیامده است تا ارزان از دست برود. مسامحه در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی خیانت به اسلام ، خیانت به امام و شهداست. لذا دانش آموز بسیجی باید پاسدار ارزش های اسلامی باشد.

13- توسعه فرهنگ اسلامی
دانش آموز بسیجی باید كار فرهنگی در اولویت حركت های او باشد. كار فرهنگی اشاعه دین است و هنر احیای یا د و نام خداست و وظیفه بسیجی توسعه فرهنگ دینی است.
بسیجی باید خود را مجهز به آگاهی و تخصص لازم در انجام كارهای فرهنگی كند تا بتواند فرهنگ اسلامی را توسعه دهد و این كار باید با جذّابیت ، هنر ، تخصص ، ذوق و مدیریت لازم انجام گیرد.

14- آمادگی رزمی
بسیجی مرد شور و حماسه و ایثار است و در دفاع مقدس نشان داد كه چه سخاوتمندانه جان و مال خود را در طبق اخلاص میگذارد و از كشور اسلامی دفاع میكند ، لذا دانش آموز بسیجی همواره باید آماده دفاع نظامی از اسلام و كشور باشد.

15- جهاد در راه خدا
بسیجی مصداق تمام و كمال مجاهد فی سبیل ا... است. دانش آموز بسیجی به جهاد در راه خدا عشق می ورزد و با شجاعتی كه از پیشكسوتان بسیجی تاریخ به ارث گرفته است در میدان نبرد با متجاوزان به حریم اسلام و انقلاب و كشور اسللمی حاضر می شود و جانانه دفاع می كند.

16- امر به معروف و نهی از منكر
دانش آموز بسیجی بدون امر و نهی دینی بسیجی نیست چرا كه امر به معرف و نهی از منكر مهمترین اصول عملی اسلام و برترین واجبات دین به شمار می روند.

17- مبارزه با تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی عبارت از حمله به باورها ، احكام ، آداب و سنن دینی و ملی ماست. این كار با ظهور اسلام آغاز گردید و تا زمانی كه دشمن اسلام حیات دارد این تهاجم خواهد بود و تا این تهاجم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست دانش آموز بسیجی باید در وسط میدان باشد.
شنبه 15/10/1386 - 14:17
پسندیدم 1
UserName