ویژگی اخلاقی دانش آموز بسیجی
توسط : HAb436
ویژگی اخلاقی دانش آموز بسیجی

یك دانش آموز بسیجی باید به عنوان یك مسلمان واقعی دارای ویژگی های اخلاقی زیر باشد :

1- تقوا
2- عشق به خداوند
3- رضا به قضای الهی
4- تسلیم در برابر احكام الهی
5- بنده واقعی خدا بودن
6- اخلاص در عمل
7- تواضع و فروتنی
8- عزت نفس
9- ایثار
10- شجاعت
11- شهادت طلبی
12- سر سختی با دشمنان
13- انس و مهربانی با دوستان
14- نشاط دینی در اعمال و گفتار
15- غیرت و حیا و فتوت و مردانگی
16- حلم و بزرگواری و بردباری
17- زهد و سادگی و بی رغبتی به دنیا
18- حق پذیری (پذیرفتن كلام و عمل حق دیگران)
شنبه 15/10/1386 - 14:17
پسندیدم 0
UserName