لحظاتی که با خدایی

تنها، لحظاتی را كه با خدا گذرانده ای، به حساب زندگی تو خواهند گذاشت. باقی همه بیهودگی‌ست و اتلاف وقت. تو در پیشگاه هستی اوست كه هست می‌شوی

پنج شنبه 13/10/1386 - 16:42
پسندیدم 0
UserName