آمده ایم . . .
توسط : meloudi

 

 

        آمده ایم تا به او بگوییم که : ای عزیز !

                                                               باز آی که آماده فرمان تو هستیم

       آمده ایم تا به او بگوییم که : ای جان جهان !

                                                            ما بر آن عهد که بودیم ، بر آنیم هنوز

      آمده ایم تا تک تک زمزمه کنان بگوییم که :

                                                            من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم

 

پنج شنبه 13/10/1386 - 8:14
پسندیدم 0
UserName