سخن
توسط : meloudi

چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود .

بزرگمهر

پنج شنبه 13/10/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName