شیر
توسط : maceha
گالری عکس حیوانات

 

 

 

 

 

 

 

 

سلطان جنگل در برخورد با جنس ماده

خود بسیار رام و بچه گونه نمایـــــــان

می شود.

دوشنبه 10/10/1386 - 17:41
پسندیدم 0
UserName