گنجیشک
توسط : maceha
در فصل سرما پرندگان چشم
براه ته ماندهای غذاهای مـــا
هستند.
گالری عکس پرندگان
 

پَرَنده به جانورانی که بدنی پوشیده از پر دارند و خونگرم می باشند گفته می‌شود. بیشتر پرندگان توانایی پرواز دارند.

دوشنبه 10/10/1386 - 17:36
پسندیدم 0
UserName