اشک یا لبخند
توسط : tajari
می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی
چهارشنبه 5/10/1386 - 10:45
پسندیدم 0
UserName