گناه زدایی نماز
 

امام علی (ع)

و انها لتحت الذنوب حت الورق

 

نمازگناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می

ریزد.

 

نهج البلاغه ، خطبه 199

سه شنبه 4/10/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName