بهره حج
توسط : shokry1344
 

به نام خدا

سلام

امام صادق (ع ) می فرماید :

حاجیانی که بازمی گردند سه دسته اند : دسته ای از آتش آزاد می شوند، و دسته ای از گناهان خود خارج می گردند مانند روزی که از مادر متولد شده اند، و دسته سوم  با مصونیت مال و عیال برمی گردند و این کمترین بهره ای است که عاید حاجی می شود.

سه شنبه 4/10/1386 - 13:29
پسندیدم 0
UserName