زینت تاریخ
توسط : ekhlass

نام علی (ع) زینت تاریخ است .

دعای علی (ع) كمیل آفرین روزگار شد .

قضاوت علی (ع) به عدالت آبرو بخشید .

جهاد علی (ع) قامت دین را استوار داشت .

مظلومیت علی(ع) تسلی بخش همه مظلومان تاریخ شد.

سه شنبه 4/10/1386 - 12:48
پسندیدم 0
UserName