عاطفی
توسط : یاكریم

نمیگویم فراموشم مکن هرگز،

ولی گاهی به یاد آور رفیقی را

که میدانی نخواهی رفت از یادش...

سه شنبه 4/10/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName