جوك
توسط : یاكریم

جوك

یه یارو زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا می خواستم.
فروشنده میگه . به نام ... ؟
یارو میگه . اخ اخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم .

سه شنبه 4/10/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName