خشنود ی خداوند از سه گروه
 

سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است :

1- کسی که نماز شب می خواند.

2- جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند.

3- دسته ای که در برابردشمن در راه خدا صف آرایی  کرده اند.

 

ثواب الاعمال ، ص 96

سه شنبه 4/10/1386 - 11:33
پسندیدم 0
UserName