آداب و وظائف ویژه شاگرد
 

نوع سوم : در آداب فتوى و صادر كردن حكم


(مطالب مربوط به این نوع ، طى بیست و شش مسئله ، بیان مى شود): 

 


2- بیان مفتى باید صحیح و قابل فهم توده مردم باشد
باید طرز بیان و تعبیر مفتى ، واضح و روشن و در عین حال درست و صحیح باشد كه هم توده مردم آنرا بتوانند درك كنند و هم خواص و اهل سخن و علماء، عبارات او را ركیك و سبك تلقى ننمایند. بنابراین باید مفتى از اضطراب و ركاكت تعبیر و تركیبات غریب و ناماءنوس و یا عبارت پردازیهاى ضعیف و سست و لغات مشكل و پیچیده و امثال آنها در پاسخ به استفتاآت احتراز جوید.

 

 

سه شنبه 4/10/1386 - 11:21
پسندیدم 0
UserName