آداب خوردن و آشامیدن
 

باب سوم : در آداب غذا دادن به برادرانى كه به دیدن انسان مى آیند


بدان ، غذا دادن به برادران فضیلت زیادى دارد، امام جعفر بن محمّد (ع ) مى فرماید: « وقتى كه با برادران كنار سفره نشستید، زمان غذا خوردن را طولانى كنید، زیرا آن ساعت از عمرتان حساب نمى شود.»

سه شنبه 4/10/1386 - 11:17
پسندیدم 0
UserName