غدیر
 

غدیر،برنامه ای برای حیرت زدایی از اذهان و اعمال امّت،در افقهای آینده ی تاریخ بود.

سه شنبه 4/10/1386 - 11:8
پسندیدم 0
UserName