یک روز یک بنز داشته ...
توسط : 2Esteghlal2
یک روز یک بنز داشته تو جاده ی تهران کرج می رفته می بینه یک ژیان کنار خیابان ایستاده و خراب شد به آقایی که سوار ژیان َده بود میگه می خوای بکسلت کنم؟ میگه نه آخه توخیلی تند می روی ماشین من خراب تر می شود. صاحب بنز میگه باشد خوب من آرام تر می روم در راه هم اگر تند رفتم چراغ بزن تا بفهمم  .بعد هم ژیان را بکسل می کند و می برد در راه یک BMW 
از بنز جلو می زنه به غیرت بنزه بر می خوره با BMW مسابقه می زاره  ژیانه هم هی چراغ می زده اما بنزه  حواسش نبوده.
 وقتی به پلیس را ه می رسند پلیس نگهبان اینگونه گزارش می دهد.
یک BMW ویک بنز کورس گزاشته اند وبا سرعت 200Km/h درحال حرکتند و یک ژیان هم پشت سرشان چراغ می زند که بروید کنار.
  
 
سه شنبه 4/10/1386 - 10:24
پسندیدم 0
UserName