اگه خواستی...
توسط : 2Esteghlal2
  اگه خواستی با یك نفر دوست بشی با كسی دوست شو كه قلب بزرگی داشته باشه تا مجبور نشی خودتو كوچیك كنی.
سه شنبه 4/10/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName