خوبیها را نیز بنگرید
توسط : دیوژن م
 

روزی حضرت عیسی همراه حواریون در بیابانی عبور می کرد، لاشه ی سگ مرده ای در آنجا افتاده بود.حواریون گفتند: بوی این سگ چقدر زشت و تنفر آمیز است.

عیسی (ع) فرمود: چه دندانهای سفیدی دارد.!

به این ترتیب عیسی به آنها و دیگران آموخت که تنها بدیها را ننگرید، خوبیها را نیز بنگرید.

 

 

سه شنبه 4/10/1386 - 9:29
پسندیدم 0
UserName