مناجات
توسط : kavire_teshne

خدایا!ترا سپاس بیکران می گویم که چنان اراده ای به من عطا کردی تا بتوانم در راه تو و برای تو و نسبت به عشقی که به تو دارم،قدم بردارم،

خدایا!خودت که خوب آگاهی و ناظر بوده ای به اعمالی که من در این چند روز عمر پر گناه خود انجام داده ام.

خدایا!به مقام امام عصرت قسم، چشمهایم را که روزی در جهت گناه به گردش در می آمده است،اینک به جمال نورانی حضرت مهدی(عج)روشن بگردان!

خدایا!آنقدر قدرت و اراده به من بده تا با دستهایم که روزی برای گناه حرکت می کرده است و مشتهایم را که روزی غرق ذلت و خواری بوده،عاری از گناه کنی و پاکی و اخلاص را از لطف بیکرانت به من هدیه کن تا با مشتهایم آنقدر بر سر صدام و صدامیان بکوبم تا استخوان های دستم خرد شود.

خدایا!آنقدر استواری به من عنایت کن تا با پاهایم که روزی در مسیر گناه می رفته است،اینک از کوههای یخ زده کردستان یا از بیابان های جنوب کربلای حسین تو بشتابم و حتی اگر امام بفرماید تا قدس با پای برهنه خواهم رفت.

خدایا!چنان قدرتی به من عنایت کن تا بتوانم با لبهایم که روزی برای فساد و بر اثر جو غربی گرایی آن زمان برای هرزگی حرکت می کرده است،اینک برای تو و برای عشق به تو و برای رسیدن به تو آنقدر فریاد بکشم تا کاخهای سفید و کرملین از عرشه صدایم بر سر جهانخواهان فرو ریزد!

خدایا!بنده گناهکاری هستم که به درگاه تو رو آورده ام؛تو خودت مرا عفو کن و توبه ام را بپذیر!

سه شنبه 4/10/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName