اگر می توانید.........
توسط : kavire_teshne

اگر می توانید که ترس از خدا را فراوان،و خوش بینی خود رابه خدا نیکو گردانید،چنین کنید،هر دو را جمع کنید،زیرا بنده خدا خوش بینی او به پروردگار باید به اندازه ترسیدن او باشد،و آن کس که به خدا خوش بین تر است،باید بیشتر از دیگران از کیفر الهی بترسد. (مولا علی (ع))

سه شنبه 4/10/1386 - 9:9
پسندیدم 0
UserName