مناجات
توسط : meloudi

الهی!

اگر در کمین سر تو به ما عنایت نیست، سرانجام قصه ی ما جز حسرت نیست ای حجت را یاد وانس را یادگار، خود حاضری ما را به جستن چه کار.

سه شنبه 4/10/1386 - 8:19
پسندیدم 0
UserName