نهج البلاغه
توسط : raminh
ترجمه خطبه 1 نهج البلاغه
قسمت اول
(امام در این سخنرانی از آفرینش آسمان و زمین و آفرینش انسان یاد میکند)
عجز انسان از شناخت ذات خدا: سپس خدانودی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوتن و تلاشگران از ادای حق او درمانده اند. خدایی که افکار ژرف اندیش، ذات او را درک نمی کنند و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفات او حد و مرزی وجود نداردو تعریف کاملی نمیتوان یافت و برای خدا وقتی معین و سرآمدی مشخص تمیتوان تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادهارا به حرکت درآورد و به وسیله کوه ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد.
 
سه شنبه 4/10/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName