امیرالمومنین در کلام دانشمندان غیر مسلمان
توسط :

سلیمان کتّانی (از دانشمندان مسیحی لبنان)

در میان نخستین مهاجران٬ علی بن ابیطالب از همه نامدارتر و برتر بود. کسانی که در انجام فتوحات و تحقق پیروزی نقش عمده ای داشتند بسیار بودند٬ اما از آن میان علی بن ابیطالب بیش از همه در دل پیامبر جا داشت؛زیرا او تربیت شده اش بود و رفیقش٬ مشاورش٬مصاحب جدایی ناپذیرش٬برادرش٬همسر دخترش فاطمه زهرا که از همه کس برای او عزیزتر بود٬ و پدر حسن و حسین که ذریه و دودمان پیامبر در ایشان خلاصه می شود.او نخستین کسی بود که ایمان آورد و تواناترین مدافع دین بود و دلیرترین مبارز٬ پایدارترین جنگاور٬ هوشمندترین٬حادثه پرداز٬ شیوا گوترین دانشمند سخنور٬ و موفق ترین پیکارگر٬پیامبر از تمام این حقایق با چنین سخنانی پرده برداشته است:«خدایا٬ هر که را با او دوستی کند دوست بدار و هر که را با او دشمنی ورزد دشمن بدار» و یا «علی از من است و من از علی هستم»...«علی با قرآن است و قرآن با علی»... (۱)مواهب و فضائلی که در شخصیت علی بن ابیطالب شکل گرفت به جلوه پیشوایی تبلور یافت که انسان٬ ارزش خویش را از او می گیرد و به او مدیون است... (۲)

-علی بن ابیطالب از آن دمی که اسلام را درک کرد با اسلام زندگی کرد و همه صدماتی را که در راه آن متحمل شد به جان خرید٬ آنهم به جان خریدن مؤمنی پایدار و ثابت قدم... (۳)

-وقتی علی به خلافت رسید خود را موظف دید که در دو جبهه مبارزه کند٬جبهه تجدید ساختمان شخصیت انسان٬ و جبهه تصحیح شیوه فتوحات و هماهنگ ساختن آن با اصول اسلامی جهاد٬ در اینجا اربابان عربستان قد علم می کنند و به مخالفت بر می خیزند.... (۴)

-چه چیز در نهج البلاغه فرود آمده که تصویر راستین آن روحی نباشد که بسان پرتو خورشید در جام بلورین در تن علی بن ابیطالب فرود آمده است؟کدام کار است که علی بن ابیطالب در حیاتش انجام داده و تعبیری به نهایت درست از تمایلات عالیه و گرایشهای ملکوتی اش نبوده باشد؟ گرایشهای عالیه ای که از روح پاکش بر می تافته است... (۵)


1.       امام علی مشعلی و دژی-سلیمان کتانی٬ترجمه:جلال الدین فارسی.ص۳۴

2.       همان.ص.۸۷

3.       همان.ص.۴۶

4.       همان.ص.۱۳۴

5.       همان.ص.۲۱۳

www.baqea.com

سه شنبه 4/10/1386 - 2:6
پسندیدم 0
UserName