غسل كردن
توسط : hosein9831

از حضرت امیرالمؤ منین (علیه السلام ) نقل شده كه فرمودند : ((غسل كردن در عیدها باعث پاكیزگى و طهارت است براى كسى كه مى خواهد حوایج و نیازهایش را طلب كند و تبعیت و پیروى از سنت پیامبر مى باشد)).

دوشنبه 3/10/1386 - 22:54
پسندیدم 0
UserName