رویای تنهایی.
توسط : parandeh2

در جذبه ای که حاصل زیبایی شب است رویای دور دست تو نزدیک می شود بوی تو موج می زندآنجا به روی آب چشم تو می درخشد و تاریک می شود بیچاره دل که با همه امید و اشتیاق بشکست و شد به دست تو زندان عشق من در شط خویش رفتی و رفتی از این دیار ای شاخه ی شکسته ز طوفان عشق من./زهره//parandeh2/

دوشنبه 3/10/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName