هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید،

امام علی علیه السلام فرمودند:

من صلی رکعتین یعلم مایقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله - عز وجل - ذنب
هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، درحالی که میان او و میان خدای عزوجل گناهی نیست.

(اصول وافی،ج2،ص100)

دوشنبه 3/10/1386 - 21:29
پسندیدم 0
UserName