هیچگاه نگذار
توسط : ghasedak61
 

هیچگاه نگذار در کوهپایه های عاشقی

کسی دستت را بگیرد که احساس می کنی در ارتفاعات

آن را رها خواهد کرد

دوشنبه 3/10/1386 - 18:43
پسندیدم 0
UserName