تو از عمرت چه گرفته ای ؟
توسط : ghasedak61
 

زمان عمر را از تو می گیرد

                     ببین تو از عمرت چه گرفته ای ؟!

دوشنبه 3/10/1386 - 18:36
پسندیدم 0
UserName