جملات توپ
توسط : omid_dj2400

به اندیشیدن خطر مكن ... روزگار غریبی است نازنین...
آنكه به در میكوبد شبا هنگام به كشتن چراغ آمده است ...
نور را در پستوی خانه نهان باید كرد ...

دوشنبه 3/10/1386 - 18:1
پسندیدم 0
UserName