جملات توپ
توسط : omid_dj2400

همین هستم كه باید باشم ، نه كم نه زیاد . یكی مثل تو!!!
داستانی نیستم كه تو من را تعریف كنی ، آوازی نیستم كه تو من را بخوانی ، صدایی نیستم كه من را بشنوی ، یك ؟ ساده هستم پس من را پیدا كن.

دوشنبه 3/10/1386 - 18:0
پسندیدم 0
UserName