جملات توپ
توسط : omid_dj2400
آری آری؛ زندگی زیباست...
زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست
گر بیفروزیش...
رقص شعله اش از هر کران پیداست
ور نه خاموش است و
خاموشی گناه ماست.
دوشنبه 3/10/1386 - 17:56
پسندیدم 0
UserName