جملات توپ
توسط : omid_dj2400

کوچه ها وقتی به دنیا آمدند که خانه های زیادی ساختیم

خیابان ها وقتی به دنیا آمدند که ما خانه ها و کوچه های زیادی ساختیم

شهر ها وقتی به دنیا آمدند که ما خیابان ها و کوچه ها و خانه های زیادی ساختیم

و آدم های زیاد، پس از این همه، آمدند و اینگونه بود که ما به کشتن یکدیگر پرداختیم.

چرا که فکر می کردیم یکی از ما زیادی است و ممکن است صبح که از خواب بیدار می شویم کس دیگری کفش ما را بپوشد و به جای ما بیرون برود و زندگی کند
دوشنبه 3/10/1386 - 17:56
پسندیدم 0
UserName