جملات توپ
توسط : omid_dj2400

حرف های ما هنوز نا تمام ... تا نگاه می کنی وقت رفتن است !!!

باز هم همان حکایت همیشگی ...

پیش از آنکه با خبر شوی ...

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود .

آه ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چه قدر زود دیر میشود .

دوشنبه 3/10/1386 - 17:49
پسندیدم 0
UserName