او می اید
توسط : 09133692370

بخت اگر یار باشد شاید مردی  بر جهان فرما براند به لطف عشق                                                      او می تواند فرمانروای جاودان جهان باشد.

دوشنبه 3/10/1386 - 17:38
پسندیدم 0
UserName