خدایا...
توسط : 09133692370

خدایا كمكم كن تا زندگی ام ارزو نباشد ولی ارزویی بیش باقی نماند.

دوشنبه 3/10/1386 - 17:17
پسندیدم 0
UserName