رازهایی از زندگی.
توسط : parandeh2

صلح وآرامش نتیجه ی پیروزی در جنگ زندگی است.در زندگی آسان بگیر تا آسایش خاطر ببری.زهره/parandeh2/

دوشنبه 3/10/1386 - 17:14
پسندیدم 0
UserName