اتسانهای عاقل و خوشبخت.
توسط : parandeh2

مردم عادی به راحتی تسلیم دست سرنوشت می شوند.ولی انسان عاقل و آگاه کسی است که دست سرنوشت را تحت فرمان خود در آورده وآگاهانه و عاقلانه آن را در جهت خوشبختی خود به کار می برد./زهره/parandeh2/

دوشنبه 3/10/1386 - 17:10
پسندیدم 0
UserName