بزرگترین انسانها کدامند.
توسط : parandeh2

همیشه بزرگترین انسانها تنهاترین آنها هستند چرا که همین تنهایی قدرت خلق و ایجاد آثار جاویدان رادرآنها به وجود می آورد./زهره/parandeh2/

دوشنبه 3/10/1386 - 17:5
پسندیدم 0
UserName