هیچ وقت
توسط : 2Esteghlal2

هیچ وقت خودخواه ومغرور نشید.

چون خودخواهی وغرور هر کسی رو نا بود می کنه در ضمن اگر یه موقع هم تو زندگی شکست بخوری اون موقع دیگه نمی توی تو جامعه سربلند کنی چرا که خیلی از خودت مطمئن بودی اما...

دوشنبه 3/10/1386 - 16:39
پسندیدم 0
UserName