من به سادگی دلم می خندم
توسط : star_glow
به دلم می اندیشم كه هنوز

                  كودكی بیش نیست

            همه رفتند و از نردبان بلوغ گذشتند

  و رسیدند به آبی عقل به آسمان منطق

                ولی او هنوز اندر خم یك كوچه هست
   
                   و زندگی را در میان موی مصنوعی عروسكهایش

 تو بهونه های بچه گانه اش می بیند 

          و چه سخاوتمندانه آنرا به عشق  پیشكش می كند

            به سادگی دلم می خندم

                كه به یك گوشه چشم چشمك دختركی می لرزد

                           به دل می خندم كه به یك قطره اشك

                             به رخ رهگذری

           سیل به گونه خشكیده اش می لغزد

 به دلم می خندم كه هنوز 

  مشـــق شـب را ننوشته خوابید!!!!
دوشنبه 3/10/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName