ترفند
توسط : 2Esteghlal2
  ذخیره وضعیت کلید NumLock
اگر می خواهید ویندوز آخرین وضعیت Num Lock شما را ذخیره کند تا هربار مجبور به روشن کردن آن نشوید مراحل زیر را دنبال کنید:
HKEY_Current_User\Control Panel\keyboard  
یک مقدار رشته ای به نام  InitialKeyboardIndicators   بسازید و به آن مقدار 2 بدهید.
دوشنبه 3/10/1386 - 15:48
پسندیدم 0
UserName