پرسش قرآنی
توسط : mohsenpour

پرسش: آیا می توان بنامی یا به چیزی غیر از خداوند سوگند خورد؟

پاسخ: در سخنان پیامبر هست که: "مَن کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیسکت": اگر کسی سوگند یاد میکند، به خدا سوگند یاد کند یا خاموش بشود".

و در آیه ده سوره قلم، گفته شده: کسیکه زیاد سوگند یاد میکند، چیزی که به آن سوگند یاد میکند را کوچک و لوث میکند، و از آن پیروی نکن.

دوشنبه 3/10/1386 - 15:36
پسندیدم 0
UserName