زندگی
توسط : hamed2560

زندگی همچون کلافی پیچ در پیچ است که اولش پیچ است وآخرش هیچ است

دوشنبه 3/10/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName